ВАРТИ — СИНОНІМІЯ

ва́рта загін, група перев. озброєних людей, що охороняють кого-, що-небудь

карау́л (розм.) збройна охорона; варта, чати.
охоро́на загін, організована група, що охороняє кого-, що-небудь.
ча́та (рідше) сторожовий загін війська; група перев. озброєних людей, які охороняють щось, несуть варту.
ча́ти сторожовий загін війська; група перев. озброєних людей, які охороняють щось, несуть варту.

ва́рто (присудк. сл.) про доцільність, доречність якоїсь дії тощо

го́же слід, годиться.
доці́льно практично корисно, відповідає поставленій меті.

варт який заслуговує чого-небудь

ва́рта оберігання кого-, чого-небудь

сторо́жа (рідше) перев. матеріальних цінностей.
ча́та (рідше) перев. із зброєю, у складі озброєного загону.

ва́рто потрібно, необхідно, слід

варт потрібний, важливий.
необхі́дно конче потрібно, є потреба.
пови́нно (рідко.) належить, годиться; варто, слід, треба.
подо́бно (діал.) потрібно, слід належить.
подоба́є те саме, що належить.
потрі́бно необхідно, слід (робити, виконувати що-небудь).
слід треба, необхідно, потрібно, варто.
тра (діал.) треба (див. тре́ба1).
тре (діал.) треба (див. тре́ба1).
тре́ба (предик.) потрібно, необхідно, слід.

варт

варт (У ФР.)

варта

караул (сов.)
конвой (як супровід)
об'їзд (кінна іст.)
почет (почесна)
чата (б.з.)

варта приміщення

варта

варта

варто

звичайний (не зашкодило б.з.)
слід (пр.сл.)
не зайве
не зашкодить
не завадить
не завадило б
не шкодило б

варто

люб'язний (пор.)

годиться

залога князя

застава (П.)

стійка

караул (сов.)
пост (вій.)

чата

чати (мн.)
ФР. ЗАСІДКА <н. сидіти на чатах>

вахта

караул

конвой

пікет

поліція

постерунок

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.