ВАЖКИЙ — СИНОНІМІЯ

важки́й про людину, тварину й частини їх тіла - значний розмірами; який вагою справляє враження значного

ги́рявий (діал.) важкий, масивний.
грузьки́й (розм. рідко) позбавлений легкості; важкий.
маси́вний великий, важкий (про людину, тварину або частину тіла).
тяжки́й великий, масивний (про людину, тварину і частини їх тіла).

важки́й про життя, життєві обставини, відрізок часу тощо - сповнений труднощів, горя, поневірянь і т. ін.; пов'язаний з великими турботами або неприємностями

горьо́ваний сповнений горя, біди; гіркий.
горьови́й те саме, що горьо́ваний.
лихи́й сповнений лиха, страждання.
нелегки́й сповнений труднощів, нестатків, горя, переживань і т. ін.
пеке́льний (підсил.) важкий, жахливий, нестерпний; такий, як у пеклі.
скрутни́й сповнений труднощів, пов'язаний з важкими матеріальними умовами, з нестатками.
суту́жний сповнений труднощів; скрутний.
трудни́й сповнений важкої праці, злигоднів, поневірянь і т. ін.
тяжки́й сповнений труднощів, нестатків, страждань, горя і т. ін.

важки́й здійснення, проведення чи подолання якого потребує великих зусиль, крайнього напруження

втя́жливий який вимагає великого напруження, великих зусиль для здійснення, проведення, подолання і т. ін.; важкий.
нелегки́й який вимагає великих зусиль (фізичних чи розумових), напруження, затрати енергії для здійснення, розв'язання, з'ясування і т. ін. чого-небудь.
складни́й важкий для розуміння, вирішення, здійснення.
трудни́й пов'язаний з великим фізичним чи розумовим напруженням, зусиллям.
тяжки́й здійснення, проведення чи подолання якого потребує великих зусиль, крайнього напруження.
утя́жливий (діал.) який вимагає великого напруження, великих зусиль для здійснення, проведення, подолання і т. ін.; важкий.

важки́й про почуття, переживання - значний за силою негативного прояву, який завдає душевного болю, страждань тощо

гірки́й викликаний горем, прикрістю; який виражає горе, страждання.
лю́тий (підсил.) який приносить надзвичайно тяжкі страждання, муки.
при́крий нестерпний (про почуття, відчуття).
терпки́й сповнений гіркоти, страждання.
тяжки́й значний за силою прояву; значний за глибиною (про почуття, душевні страждання).

важки́й про мову, стиль твору, розповіді - позбавлений чіткості, обтяжений деталями, багатослівний

складни́й важкий для розуміння.

важки́й про злочин, провину тощо - пов'язаний з дуже поганими вчинками та їх наслідками

вели́кий який набагато переважає звичайний рівень, звичайну міру.
серйо́зний який загрожує неприємними наслідками, ускладненнями тощо; небезпечний.
смерте́льний (підсил.) який загрожує смертю, може привести до загибелі, смерті.
тяжки́й значний, великий, який несе з собою прикрощі, призводить до поганих наслідків.

важки́й про повітря, запах - неприємний для вдихання, нюху

прогі́рклий неприємний, задушливий (про запах, повітря і т. ін.).
спе́ртий задушливий, несвіжий, з важким запахом (про повітря).
тяжки́й дуже густий, сильний і неприємний (про запах і т. ін.).

важки́й про соціально-економічні фактори, обов'язки, турботи тощо - який надто обтяжує когось

обтя́жливий який завдає багато клопоту, переживань, незручностей і т. ін.
обтяжни́й (рідше) те саме, що обтя́жливий.
суту́жний складний, обтяжливий.
тяжки́й пов'язаний з фізичним чи розумовим напруженням, великими турботами або неприємностями; несприятливий.

важки́й про ходу, біг і т. ін. - позбавлений легкості, швидкості

важкува́тий трохи важкий, не зовсім легкий (у 1–9 знач.).
тяжки́й позбавлений легкості, швидкості (про ходу, біг і т. ін.).

важки́й про слово, висловлення - який глибоко вражає, ображає, сильно діє на когось у негативному плані

важки́й який загрожує неприємними наслідками для здоров'я або життя

тяжки́й (підсил.) про хворобу, рану, хворобливий стан.

важки́й який погано уживається з іншими людьми

трудни́й про людину та її вдачу - з яким важко порозумітися, знайти спільну мову.

важки́й (розм.) про погоду, пору року, частину доби, небо - з хмарами, дощем, мрякою; про предмети - оповитий темрявою, імлою

важки́й якого важко зрозуміти, засвоїти, розв'язати

головоло́мний (підсил.) який вимагає кмітливості, великого напруження розуму, думки; дуже складний.
заплу́таний (у знач. прикм., перен.) складний, важкий для сприйняття.
ка́верзний (розм.) який містить у собі каверзу; заплутаний, складний.
му́дрий (розм.) нелегкий, складний для виконання, для здійснення.
мудрува́тий (розм.) важкий, складний для розуміння.
нелегки́й який вимагає великих зусиль (фізичних чи розумових), напруження, затрати енергії для здійснення, розв'язання, з'ясування і т. ін. чого-небудь.
непро́сти́й якого важко зрозуміти, засвоїти, розв'язати; складний, нелегкий.
нерозв'я́зний якого не можна вирішити, розв'язати, з'ясувати і т. ін.; який не піддається розв'язанню.
прему́дрий (підсил, розм.) надзвичайно важкий для сприймання, розуміння, засвоєння; складний, заплутаний.
складни́й важкий для розуміння, вирішення, здійснення.
тонки́й складний, делікатний, який вимагає глибокого розуміння або обережності та майстерності, умілого підходу до нього.
трудни́й складний для розуміння, сприймання, засвоєння.
хитрому́дрий (розм.) дуже складний; мудрований, вигадливий.
хитроспле́тений (книжн.) сповнений хитрощів; складний, мудрований.

важки́й про голос, погляд і т. ін. - у якому не відчувається м'якості, лагідності

важки́й який має велику вагу, значний вагою;

тяжки́й який має велику вагу, значний вагою; важкий; протилежне легкий.

важкий

важкий танк

важкий хто

важкий про гілля

важкий настрій

важкий про горе

важкий запах

важкий про працю

важкий

важко

важкий (пох. від)
тяжко (пр.)
о. не з мёдом <маком>

втомний день

дубовий про слова

жорсткий про життя

важкий

жорстокий час

важкий

замашний ціпок

застояний про повітря

карколомний про проблему

кревний про сльози, працю

масивний хто

мозольний про працю

важкий

недобрий час

оливо про тишу

важкий

пекучий про чуття

пригноблений настрій

важкий

прикрий про ситуацію

важкий

скрутний стан

сутужний

важкий (про працю)
складний (процес)

тернистий шлях

важкий (устелений терням. П.)
повен труднощів <страждань>

тяжкий

важкий
не легкий

убивчий запах

важкий

утомний день

чавунний крок

важкий
темно-сірий (кочір)

чорний (П.)

брудний (про працю)
важкий (про думи)
лайливий (про слово)
нелегальний (ринок)
простий (люд)
не парадний
не світський
хід не головний

трудний

важка́ (розм.) про жінку - яка перебуває в стані вагітності

вагі́тна яка перебуває в стані вагітності.
тяжка́ (розм.) вагітна.
черева́та (розм.) вагітна.

вагітна

важка (жм.)
обр. при чади
ев. у поважному стані
у вазі
в тяжі

гиря


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.