ВАД — СИНОНІМІЯ

ва́да негативна риса, особливість кого-, чого-небудь

боля́чка (розм. рідше) вада.
дефе́кт (книжн.) вада, недолік.
мі́нус (книжн.) вада, недолік.
недо́лік негативна риса, ознака і т. ін. кого-, чого-небудь.
недоста́ча (розм. рідше) негативна риса кого-небудь; вада.
поро́к (розм.) негативна риса, вада кого-, чого-небудь, що заслуговує на загальний осуд.
прови́на (рідше) негативна риса, недолік, вада; порок.
прога́лина (рідше) недолік, недоробок, хиба.
хи́ба негативна риса, ознака і т. ін. кого-, чого-небудь.
ґандж (розм.) те саме, що ва́да 1.

ва́да відхилення від норми в організмі внаслідок його захворювання, ушкодження тощо

дефе́кт вада, недолік.
недо́лік відхилення від норми; дефект.
поро́к фізична вада, каліцтво.
хи́ба (діал.) фізична вада, дефект.
ґандж (розм.) те саме, що ва́да 1.

вада механізму

вада те, що шкодить

більмо (П.)

брак дефект

демон (П.) упертости

пристрасть до

дефект

ід. слабке місце
ахіллова п'ята

мінус (П.)

неґатив

провина (П.)

хиба

вада ((фізична) Д.)
негаразди (див.)
неґативи (устрою)
хиби (мн.)
ФР . негативна риса <ознака>

дефект

мінус

порок

пробіл

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.