ВАГОМИЙ — СИНОНІМІЯ

ваго́мий змістовний, авторитетний, переконливий

авторите́тний який має загальновизнане значення.
вагови́тий змістовний, авторитетний.
змісто́вний багатий змістом (у 1–3 знач.).
солі́дний ґрунтовний, змістовний.

ваго́мий який має особливе значення, заслуговує особливої уваги

ва́жний (розм.) який має велике значення; важливий.
вагови́тий (рідше) важливий за своїм значенням.
важли́вий який має велике, особливе значення.
виріша́льний найважливіший, головний, який має основне значення.
грандіо́зний надзвичайно великий; могутній, величний.
дорогоці́нний (підсил.) який має велике значення; дуже важливий.
епоха́льний (книжн.) який становить епоху, знаменує собою епоху (у 1 знач.); важливий, визначний.
значли́вий те саме, що значу́щий.
значни́й який займає високе суспільне становище, важливу посаду і т. ін.; впливовий, знатний.
значу́щий який має неабияке значення; важливий, серйозний.
кардина́льний (підсил. книжн.) найголовніший, найважливіший; ґрунтовний, основний.
немалова́жний досить важливий, значний; вагомий, ваговитий.
неоці́нний (підсил. рідше) те саме, що неоціне́нний.
неоціне́нний (підсил.) надзвичайно важливий своїм значенням; надважливий.
пова́жний який має неабияке значення; важливий, значний.
помі́тний який своєю діяльністю, активністю і т. ін. позитивно відрізняється від інших.
ці́нний (переносне) який має важливе значення.
істори́чний важливий для історії, який увійшов в історію (у 4 знач.); знаменний.

вагомий про тіло

з вагою

вагомий (П.)

важкий

відчутний результат

порядний внесок

вагомий

серйозний про втрати

солідний аргумент

багатозначний

конкретнийДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.