ВАГА — СИНОНІМІЯ

вага́ визнана за ким-небудь перевага в судженнях про що-небудь, в знаннях, у вирішенні чого-небудь

авторите́т загальновизнане значення, вплив, поважність (особи, організації, колективу, теорії і т. ін.).
авторите́тність загальновизнане значення, вплив кого-небудь, чого-небудь.
вплив сила влади, авторитету.
прести́ж авторитет, вплив, який має хто-, що-небудь.

вага́ важкість предмета, що звичайно визначається зважуванням

тя́жкість (рідше) важкість предмета, що звичайно визначається зважуванням.

вага́ важкий предмет (предмети)

вагота́ (рідше) вага, тягар.
тяга́р вага; велика вага.

вага́ прилад для зважування

ва́ги те саме, що вага́ 5.
вагівни́ця те саме, що вага́ 5.
терези́ важільні ваги; вага (у 5 знач.).

вага́ речі, товари, які перевозять чи переносять або призначені для перевезення чи перенесення

ванта́ж речі, товари, які перевозяться або призначені для перевезення (рідше для перенесення).
груз (розм. рідко) вантаж, що перевозиться, переноситься або признач. для перевезення, перенесення.
набі́р (діал.) кладь; вантаж, вага.
наванта́ження (рідше) те, чим хто-, що-небудь навантажується; вантаж. Допомагати один одному висаджувати на плечі важке навантаження.

вага́ громадська, політична, історична і т. ін. суть кого-, чого-небудь

вага́ важкий вантаж, важка ноша

тяга́р важкий вантаж, важка ноша.

вага чого

вага (П.)

авторитет фірми

значення

вага
роля <роль>

ноша вантаж

вага

роля мас

бруто

вага (з упаковкою)

значення

престиж

роля (у житті)

терези

ваги ручні

терези (з коромислом)
терезки́ (аптекарські)
шальки (жм.)

сила слова


Словник синонімів Караванського.