БІДКАННЯ — СИНОНІМІЯ

бі́дкання (висловлювання жалю , незадоволення чим-небудь) висловлення незадоволення, суму з приводу неприємностей, болю, горя і т. ін.

жа́лоба (розм.) висловлення невдоволення з приводу чогось; скарга.
жа́лощі (рідко.) незадоволення з приводу чого-небудь; скарги, нарікання.
жаль незадоволення з приводу чого-небудь: скарги, нарікання.
літа́ня (рідше перен.) нескінченні скарги, нарікання тощо.
літа́нія (перен.) нескінченні скарги, нарікання тощо.
наріка́ння (висловлення незадоволення ким-неб, чим-неб., прикрість з приводу чогось)
ниття́ (розм.) набридливо скаржитись на кого-, що-небудь, виражати своє незадоволення з приводу чогось; скиглити, нарікати.
погу́дка (розм.) те саме, що наріка́ння.
порі́кування нарікання, ремствування.
ре́мство невдоволення ким-, чим-небудь, нарікання на когось, щось.
ре́мствування виявлення незадоволення ким-, чим-небудь, нарікання на когось, щось.
ска́рга висловлення незадоволення, суму, нарікання на неприємності, біль, горе і т. ін.
сто́гін (підсил.) нарікання, ремствування.

жаль

бідкання
жалі (мн.)

нарікання

Словник синонімів Караванського.