БУТ — СИНОНІМІЯ

їда

бут

бу́ти бути в наявності десь, у когось

вести́ся (розм.) бути в наявності, існувати.
води́тися (розм.) бути в наявності (про неживі предмети і явища).
ма́тися (розм. рідше) бути наявним у когось.

бу́ти про перебування когось де-небудь - Знаходитися, перебувати де-небудь

знахо́дитися (рідко) бути, перебувати, міститися де-небудь.
перебува́ти бути, міститися, розташовуватися де-небудь.

бу́ти (з ор., наз. і) з прийм. з а) знах. в. (як зв'язка в іменному складеному присудку

явля́ти (рідко) із знах. в., при запереченні - з род. в.; синтаксично обмеженіші порівняно з бути.

бу́ти про дію, подію, явище тощо - мати місце

верши́тися (уроч.) відбуватися, здійснюватися.
вести́ся про розмову.
відбува́тися проходити, мати місце, тривати; здійснюватися (про роботу, події тощо).
дове́ршуватися (уроч.) відбуватися, здійснюватися.
ді́ятися відбуватися, здійснюватися, робитися.
зді́йснюватися виконуватися, проводитися (про роботу, дію, процес).
йти відбуватися, бути в певному стані.
прохо́дити відбуватися, здійснюватися, мати місце (про які-небудь події, явища і т. ін.).
роби́тися відбуватися (про яку-небудь дію, подію, природне явище і т. ін.).
трапля́тися відбуватися, діятися, ставатися.
чини́тися відбуватися, робитися, діятися.
іти́ виконуватися, здійснюватися.

бу́ти (тільки мин. або майб. час, розм. кому за що) дістати покарання за що-небудь

влеті́ти (розм. кому, за що) дістатися комусь (за поганий учинок і т. ін.).
доста́тися (розм.) те саме, що дістатися 5.
діста́тися (безос. кому) дістати покарання за що-небудь.
нагорі́ти (розм. кому) дістати покарання за що-небудь.
перепа́сти (розм. кому) те саме, що діста́тися 5.
попа́сти (кому) одержати покарання.

бу́ти (ким, за кого) про спорідненість, свояцтво тощо

дово́дитися (кому ким) бути комусь ким-небудь (про спорідненість, свояцтво).
ма́тися (розм.) доводитися, бути.

бута́ (діал.) надмірно висока думка про себе - і в зв'язку з цим зневажливе ставлення до інших

бундю́чність (підсил.)
го́нор (розм.)
горди́ня (розм.)
гордо́та (діал.)
зазна́йство поведінка, вдача зазнайкуватої людини.
пи́нда (підсил. рідко)
пиха́ (підсил.)
пиха́тість (підсил.)
пого́рда зарозуміле, зневажливе ставлення до когось.
при́нда (підсил. рідко)
спеси́вість (підсил. рідко)
фанабе́рство (підсил. розм.)
фанабе́рія (підсил. розм.)
фуду́лія (діал.)
чва́нство (підсил.)
чванли́вість (підсил.)
чвань (підсил. розм.)
чванькови́тість (підсил. розм.)
чванькува́тість (підсил. розм.)

бу́ти (в майбутньому часі) досягати якої-небудь кількості або якихось розмірів

набира́тися (тільки 3 ос. одн.) досягати якої-небудь кількості або якихось розмірів.

бути

не пропадати
не зникати

бути у кого

відвідувати кого

бути з ким

бути за щось

бути за кого

заступати кого тлк. май. час. вистачати <н. буде з нас>

бути (У ФР.)

стати <н. хочу бути пілотом>

існувати

топтати ряст <землю>

бувати у кого

бути (див.)
вчащати до <відвідувати> кого

водитися про тварин

нагодитися де

перебувати

пропадати де

стояти на першім місці

тривати

бути ((у чомусь) (про життя))
точитися (про бої)
триматися (про погоду)

посу́да

случатися

фігурувати

чванство

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.