БУБОНІТИ — СИНОНІМІЯ

бубоні́ти говорити невиразно, нечітко

бубні́ти те саме, що бубоні́ти 1, 3.
бубота́ти те саме, що бубоні́ти 1.
бурмота́ти говорити невиразно, нечітко; бурчати.
бурмоті́ти говорити невиразно, нечітко; бурчати.
бурча́ти (розм.) говорити невиразно, нерозбірливо.
хама́ркати те саме, що харама́ркати.
харама́ркати (розм. рідше) говорити невиразно, нечітко, неясно; бурмотати.

бубоні́ти (розм.) ударяючи по чому-небудь, утворювати короткі уривчасті звуки, стукіт

ба́хати (рідше)
ба́хкати (розм.)
баба́хати (рідше)
баба́хкати (розм.)
бубни́ти (розм.)
га́хкати (розм.)
ге́пати (розм.)
грю́кати (підсил.)
гупоті́ти (підсил. розм.)
ко́втати (діал.)
лопота́ти видаючи глухі звуки.
лопоті́ти видаючи глухі звуки.
присту́кувати стукати розмірено або час від часу.
просту́кувати розміреним стуком перевіряти, досліджувати щось.
стугоні́ти (розм.) безперервно з великою силою.
стукота́ти (підсил.)
стукоті́ти (підсил.)
тара́хкати (розм.)
тараба́нити (підсил. розм.)
тарахкота́ти (підсил. розм.)
тарахкоті́ти (підсил. розм.)
токота́ти (діал.) часто й гучно стукати.
токоті́ти (діал.) часто й гучно стукати.
торо́хкати (розм.)
торохкота́ти (підсил. розм.) стукати з великою силою.
торохкоті́ти (підсил. розм.) стукати з великою силою.
тра́хкати (розм.)
трахкоті́ти (підсил. розм.)
ту́кати (розм.)
туту́кати (підсил. розм.)
тю́кати (розм.)
цо́кати чимсь металевим.

бубоніти

гари́кати на кого

жебоніти як маля

мурмотати

бубоніти (див.)

шептати

барабанити

ворчати

бубоніти

говорити

бубоніти

гурчати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.