БРАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

бра́тися (за кого-небудь) застосовувати щодо кого-небудь якісь дії

прийма́тися (розм. за кого-небудь) братися (у 4 знач.).

бра́тися зароджуючися, ставати дійсним, існуючим

виника́ти зароджуючися, ставати дійсним, існуючим.
витво́рюватися ставати існуючим, з'являтися.
з'явля́тися зароджуватися, утворюватися.
заро́джуватися виникати, з'являтися.
здійма́тися виникати, починатися, наставати.
наро́джуватися з'являтися, виникати, створюватися.
повстава́ти з'являтися, виникати.
поро́джуватися виникати, з'являтися, створюватися.
постава́ти зароджуючись, ставати дійсним, існуючим; утворюватися з чого-небудь; виникати.
появля́тися поставати, зароджуватися, утворюватися.
става́ти виникати, зароджуватися, створюватися.
ство́рюватися починати існувати; з'являтися.
схо́плюватися (рідко) з'являтися, утворюватися на чому-небудь.
твори́тися (рідше) те саме, що виника́ти 1; утворюватися.
утво́рюватися зароджуватися, починати своє існування внаслідок певних природних процесів.
формува́тися починати існувати; утворюватися, набуваючи якоїсь структури, організації, форми (у 4 знач.).

бра́тися (розм.) роблячи кроки, пересуватися в просторі

виступа́ти поважно, з гідністю.
марширува́ти (розм.) перев. широким, розміреним кроком.
маршува́ти (розм.) перев. широким, розміреним кроком.
маха́ти (розм.)
пе́рти (фам.)
пе́ртися (фам.)
пли́нути плавно або суцільною масою.
руба́ти (розм.) енергійно, ступаючи твердо, чітко.
тараба́нитися (фам.) на велику відстань.
таска́тися (розм.) далеко або неохоче.
чимчикува́ти (розм.) часто ступаючи.
шурува́ти (розм.) перев. у наказ. способі - швидко, енергійно.

бра́тися ловитися на вудку (про рибу)

бра́ти їсти наживку на гачку; ловитися на вудку (про рибу).
ву́дитися ловитися на вудку (про рибу).
клюва́ти схоплювати принаду, наживу на вудці (про рибу).
лови́тися потрапляти на гачок, у пастку тощо (про рибу, звірів тощо).

бра́тися (безос., до чого, на що, розм.) про близьке настання певного відрізка часу, періоду життя, події, явища і т. ін.

бли́жчати (без додатка, розм.) ставати ближчим.
бли́зитися (рідко)
готува́тися без додатка; про щось значне або загрозливе, неприємне - повільно наближатися, стаючи неминучим.
збли́жуватися (без додатка, розм.)
зближа́тися (без додатка, розм.)
йти (до чого і без додатка)
йти́ся (безос., до чого, на що і без додатка)
набли́жуватися (до кого-чого і без додатка рідше) про близьке настання певного відрізка часу, періоду життя, події, явища і т. ін.
наближа́тися (до кого-чого і без додатка)
набіга́ти (без додатка, розм.) про свята, певні дні тощо - наближатися непомітно, швидко.
надхо́дити (без додатка)
нахо́дити (без додатка)
підкрада́тися (поет.) повільно, непомітно.
су́нути на кого-що і без додатка - про щось небажане або бурхливе, інтенсивне за своїм виявом, грізне і т. ін.; про вечір, ніч і т. ін.
іти́ (до чого і без додатка)
іти́ся (безос., до чого, на що і без додатка)

бра́тися (розм.) іти, рухатися, переміщатися у напрямі догори

бра́тися (розм.) ставати охопленим якимись почуттями, думками, настроями тощо; набувати якогось виразу - про очі, обличчя

підпада́ти (під що, рідше чому) пройматися однаковим з іншими настроєм, почуттям.
спо́внюватися (чим, чого)
сповня́тися (чим, чого)

бра́тися (за що, до чого, з інфін.) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

бра́тися (розм.) про щось липке; до чогось липкого

бра́тися покриватися, заповнюватися ким-, чим-небудь

вкрива́тися (чим) покриватися, заповнюватися ким-, чим-небудь.
всте́люватися густо покриватися чим-небудь по всій поверхні.
встеля́тися густо покриватися чим-небудь по всій поверхні.
всіва́тися покриватися певною кількістю кого-, чого-небудь на якомусь просторі, якійсь поверхні.
застеля́тися покриватися чим-небудь.
затяга́тися покриватися, встелятися чим-небудь.
кри́тися (рідше) те саме, що укрива́тися 2; покриватися.
облива́тися дуже рясно покриватися чим-небудь (цвітом, плодами і т. ін.).
обсіва́тися укриватися, обсипатися чим-небудь.
одяга́тися (розм.) покриватися чим-небудь по поверхні.
окрива́тися (рідше) те саме, що покрива́тися 1, 2.
покрива́тися устелятися, вкриватися чим-небудь.
укрива́тися (чим) покриватися, заповнюватися ким-, чим-небудь.
усте́люватися густо покриватися чим-небудь по всій поверхні.
устеля́тися густо покриватися чим-небудь по всій поверхні.
усіва́тися покриватися певною кількістю кого-, чого-небудь на якомусь просторі, якійсь поверхні.

бра́тися

бра́тися

бра́тися хапатися рукою,руками

вчі́плюватися (за щось) те саме, що чіпля́тися 2.
учі́плюватися (за щось) те саме, що чіпля́тися 2.
хапа́тися братися рукою (руками), чіплятися за кого-, що-небудь.
хвата́тися (розм.) те саме, що хапа́тися.
чіпля́тися братися, хапатися руками за що-небудь, утримуватися за щось певним чином.

братися до чого

починати <розпочинати> що: (до кого) напосідатися на

братися на хитрощі

братися

з'являтися (тлк. З ос.)
<н. звідки й береться?>

віддаватися заміж

братися
о. зав'язувати світ

допадатися до науки

братися

женитися

братися
закон брати
брати <приймати> шлюб
у закон вступати
йти <ставати> до шлюбу <до вінця>
зав'язувати собі вік <світ>

мазатися про фарбу

одружуватися

братися
женитися (йому — ще)
розписуватися (в загсі)
іти <ставати> до шлюбу
приводити жінку в хату
їй виходити заміж

сідати

братися (до сидячої праці)
випадати (про росу)
вискакувати (на коня)
заходити (про сонце)
зсідатися (про сніг)
наскакувати (на мілину)
нахабніти (на голову ІД.)
оселятися (хутором)
осідати (про порохи)
переходити (на дієту)
потрапляти (в тюрму)
приземлятися (про літак)
угніжджуватися (вигідно)
на чуже місце займати що
на трактора оволодівати чим
починати що
з розгону плюхати|ся

ставати до праці

братися
розпочинати що

схоплюватися на ноги

братися
вискакувати (на тілі)
зчіплюватися ((у бійці) ЗАП.)
похоплюватися (стямившись)
підійматися (про вітер)
сходити (з являтися (над обрієм))
хапатися (за що)
бігти КИДА ТИСЯ

заниматися

поступати

братися

становитися (до праці)


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.