БРАТВА — СИНОНІМІЯ

братва́ (фам.) група людей, що перебувають у тісних стосунках

бе́сіда (розм.) товариство, компанія.
бра́тія (ірон.) люди однієї професії, одного суспільного середовища.
вата́га велика група людей; юрба, товариство.
грома́да група людей, об'єднаних спільністю становища, інтересів і т. ін.
компа́нія те саме, що товари́ство 1.
кумпа́нія (діал.) компанія (у 1 знач.).
товари́ство група людей, що перебувають в тісних стосунках; найближчий комусь колектив; середовище, коло знайомих.

братва

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.