БРАТ — СИНОНІМІЯ

брат (розм.) людина, зв'язана з ким-небудь довірою, відданістю, спільними поглядами, переконаннями, на яку можна в усьому покластися

дружи́ще (розм.) у звертанні.
дружо́к (розм.)
друзя́ка (розм.)
камра́т (діал.) перев. у боротьбі, боях.
кум (розм.)
кумпа́н (діал.) людина, з якою склалися добрі, але не надто близькі стосунки.
куна́к у кавказьких горців.

брат (уроч., поет.) уродженець однієї з ким-небудь місцевості

брат людина, ідейно зв'язана з іншими людьми у спільній справі, боротьбі

побрати́м соратник по якій-небудь діяльності, сподвижник.
помічни́к той, хто допомагає кому-небудь у чомусь.
сора́тник той, кого об'єднує з кимось спільна діяльність, спільні погляди, інтереси, цілі.
спобо́рник (книжн.) той, хто бере участь разом із ким-небудь у якійсь важливій справі; соратник.
сподви́жник (книжн.) той, хто бере участь разом з ким-небудь у якійсь важливій, відповідальній справі; соратник.
това́риш людина, ідейно зв'язана з іншими людьми, яка разом з ними бере участь у спільній справі, боротьбі; соратник, однодумець.

брат член релігійної громади, який прийняв постриг

капту́рник (розм.) чернець.
мона́х те саме, що черне́ць.
че́нчик (розм.) пестл. до черне́ць.
че́рчик (розм.) зменш. до черне́ць; че́нчик.
черне́ць член релігійної громади, який прийняв постриг і дав обітницю вести аскетичне життя відповідно до монастирського статуту; монах.
чи́рчик (розм.) зменш. до черне́ць; че́нчик.

брат рідний

брат ідейний

брат (УР.)

ближній (як ім.)

брат (москвин)

товариш

чернець

брат
дервіш (буддистський)
капуцин (католицький)
лама (тібетський)
скитник (у скиті)
схимник (вищої ранґи)
факір (ісламський)

бра́ти (з собою, до сбе) часто із сл. з собою - нести, вести, везти з собою, до себе

забира́ти (з собою, до сбе) вести, везти кого-небудь із собою, до себе.
захва́чувати (розм. з собою) ідучи кудись, брати з собою кого-, що-небудь.
захо́плювати (з собою) брати, прихоплювати кого-, що-небудь з собою.
прихва́чувати (розм. з собою) те саме, що прихо́плювати.
прихо́плювати (розм. з собою) ідучи, брати, захоплювати кого-, що-небудь з собою.
підхо́плювати (розм. з собою) брати з собою як попутника.

бра́ти вибірково збирати урожай деяких сільськогосподарських рослин, які дозрівають неодночасно (плоскінь, льон, огірки) або які треба виймати з землі за кілька прийомів (картоплю

вибира́ти вибірково збирати урожай деяких сільськогосподарських рослин, які дозрівають неодночасно (плоскінь, льон, огірки) або які треба виймати з землі за кілька прийомів (картоплю).

бра́ти ловитися на вудку (про рибу)

бра́тися ловитися на вудку (про рибу).
ву́дитися ловитися на вудку (про рибу).
клюва́ти схоплювати принаду, наживу на вудці (про рибу).
лови́тися потрапляти на гачок, у пастку тощо (про рибу, звірів тощо).

бра́ти брати, збирати яку-небудь кількість чого-небудь

набира́ти брати, збирати яку-небудь кількість чого-небудь.

бра́ти (розм.) приймати для виконання якої-небудь роботи за певне винагородження, за плату

годи́ти (діал.) домовлятися про наймання кого-небудь.
зряджа́ти (діал.)
набира́ти певну кількість.
найма́ти брати, приймати на роботу, службу і т. ін. кого-небудь на певних умовах.
поряджа́ти (діал.) щодо відрядної роботи - наймати, домовляючись про плату за всю роботу.

бра́ти (розм.) брати кого-небудь під варту, позбавляти волі

арешто́вувати брати кого-небудь під варту, позбавляти волі.
заарешто́вувати брати кого-небудь під варту, позбавляти волі.
забира́ти (розм.) заарештовувати, затримувати кого-небудь.
заде́ржувати (розм.) брати під варту; затримувати, заарештовувати.

бра́ти (заст.) брати шлюб (про чоловіка)

жени́тися (на кому) брати шлюб (про чоловіка).

брати

брати воду

брати ягоди

брати коноплі

брати силою

брати квитки

брати куди

забирати з собою

брати за жарт

сприймати як

брати платню

брати злодія

брати на облік

брати у ліву, праву руку

брати (ІД.) до серця що

ід. брати ДО УВАГИ
робити біду з чого
перейматися чим

брати

про літа
брати СВОЄ

арештовувати

брати (жм.)
брати під варту <арешт>
обр. голити лоба

братній ділі

гарбати (П.)

голубе

діставати звідки

витягати: (рукою) досягати

добирати рештки

долати річку

забирати силою

ід. видирати з рота

заволодівати про почуття

займати

запопадати що трапиться

кум як

набирати

наймати на працю

налягати про сон

нападати (П.) про настрій

обіймати про чуття

оповивати про сон

охоплювати чим

окривати (кого — ще)
чуттями перейматися чим
ОВОЛОДІВАТИ ким

перебирати спадщину

переймати на себе

підбирати з землі

підхоплювати руками

потискати про мороз

потискувати про мороз

розпинати про цікавість

акцептувати

віднімати

відторгати

включати

стяжати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.