БЛИЗЬКО — СИНОНІМІЯ

бли́зько (род.) указує на місце перебування або розташування кого-, чого-небудь поблизу когось або чогось

бі́ля (прийм., з род. в.) уживається на позначення місця; коло, близько, недалеко.
ко́ло уживається на позначення місця із зазначенням особи, предмета, поблизу яких відбувається дія, хтось чи щось міститься, перебуває тощо; біля.
край уживається при вказуванні на місцезнаходження предмета поблизу іншого; біля, коло.
недале́ко (род.) уживається при назві предметів, живих істот, на невеликій відстані від яких щось міститься, відбувається і т. ін.
неподалеку́ (род.) те саме, що неподалі́к.
неподалі́к (род.) уживається при позначенні тих предметів, осіб на невеликій відстані від яких щось міститься, відбувається і т. ін.
окра́й (розм.) уживається при зазначенні місця розташування кого-, чого-небудь, поблизу або збоку від когось, чогось; край, біля, поруч.
по́при (із знах., рідше місц. в., діал.) при позначенні безпосередньої близькості.
поблизу́ (род.) уживається на позначення місця; біля.
побі́ля́ уживається на позначення місця, предмета, особи, недалеко від якого (якої) відбувається дія або перебуває хто-, що-небудь; біля, коло.
при (з місц. в.) біля, поблизу якого щось відбувається.

бли́зько на невеликій відстані

збли́зька на невелику віддаль, на невеликій віддалі; близько.
недале́ко на невеликій віддалі.
неподалеку́ (розм.) те саме, що неподалі́к.
неподалі́к на невеликій відстані; поблизу.

бли́зько (у знач. прийм., з род. в.) указує на приблизність кількості, міри, часу

бі́ля (рідше) на позначення приблизної кількості.
з (із знах. в., розм.) вказує на приблизний підрахунок, приблизну міру чого-небудь.
ко́ло (рідше) уживається у узнач. прийм. близько, біля при числівниках на позначення приблизної кількості.

близько

Словник синонімів Караванського

близько

Словник синонімів Караванського

близько

Мова – не калька: словник української мови

близько

Словник синонімів Караванського

близько

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

близько

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

близько

Словник чужослів Павла Штепи (1977)