БЕСІДА — СИНОНІМІЯ

бе́сіда (діал.) здатність людини говорити, висловлювати свої думки; система звукових і словесно-граматичних засобів, які закріплюють наслідки роботи мислення і є знаряддям спілкування людей; манера говорити

глаго́л (ц.-с.)
річ (розм.)
сло́во (розм.)

бе́сіда словесний обмін думками між ким-небудь

бала́канка (діал.)
бала́кання (розм.)
бала́чка (розм.)
гові́рка (діал.)
гу́тірка (діал.)
діало́г між двома або кількома особами.
конверза́ція (діал., заст.)
мо́ва (розм.)
перемо́ва (розм.)

бе́сіда (розм.) група людей, що перебувають у тісних стосунках

бра́тія (ірон.) люди однієї професії, одного суспільного середовища.
братва́ (фам.) члени однієї спільноти (здебільшого – угруповань рекетирів, кримінальних структур в економіці, мафіозних угруповань тощо).
вата́га велика група людей; юрба, товариство.
грома́да група людей, об'єднаних спільністю становища, інтересів і т. ін.
компа́нія те саме, що товари́ство 1.
кумпа́нія (діал.) компанія (у 1 знач.).
товари́ство група людей, що перебувають в тісних стосунках; найближчий комусь колектив; середовище, коло знайомих.

бесіда на тему

бесіда взаємна

бесіда З.

бесіда

балаканина

балачка (розмова)
бесіда

гутірка

лекція публічна

бесіда
година (шкільна)

розмова

Словник синонімів Караванського.