БЕЗМІР — СИНОНІМІЯ

бе́змір безмежні простори

бе́зкрай (рідко) безкраїсть, безмежжя.
безбере́жжя простір без берегів, без меж.
безбере́жність відсутність береків,меж, краю.
безконе́чність відсутність видимих меж.
безкра́йність абстр. ім. до безкра́йній; безмежність.
безкра́їсть абстр. ім. до безкра́їй; безмежність.
безкіне́чність відсутність видимих меж.
безме́жжя безмежні простори.
безме́жність абстр. ім. до безме́жний; безмежжя.
безмі́р'я те саме, що бе́змір 1.
неогля́дність відсутність видимих меж.
неозо́рість відсутність видимих меж.
неося́жність відсутність видимих меж.

бе́змір (підсил. розм.) великою мірою

бе́зкрай (підсил. розм.)
безконе́чно (підсил.)
безкіне́чно (підсил.)
безме́жно (підсил.)
безмі́рно (підсил.)
безу́мно (підсил. розм.)
вкрай (підсил.)
геть (розм.)
дале́ко при вищому ступені прикметників і прислівників.
до́бре (розм.)
добря́че (підсил. розм.)
достобі́са (підсил. розм.)
дуже́нько (розм.)
жахли́во (підсил. розм.)
запа́морочно (підсил. розм.)
збі́са (підсил. розм.)
здо́рово (розм.)
надзвича́йно (підсил.)
напропа́ле (підсил. розм.)
неаби́як (підсил. розм.)
незвича́йно (підсил.)
незмі́рено (підсил.)
незмі́рно (підсил.)
незмі́ряно (підсил.)
неймові́рно (підсил.)
нелю́дськи (підсил. розм.)
непереве́ршено (підсил. розм.)
непома́лу (розм.)
несказа́нно (підсил. розм.)
нескінче́нно (підсил.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)
при́тьмо́м (розм.)
си́льне (діал.)
си́льно (розм.)
стра́шно (підсил. розм.)
страх (підсил. розм.)
три́чі (розм.) указує на дуже високий ступінь ознаки.
тя́жко (підсил. розм.)
укра́й (підсил.)
хто́зна-я́к (розм.)

бе́змір (підсил.) надзвичайна глибина, сила вияву чого-небудь

бе́зкрай (підсил.) надзвичайна глибина, сила вияву чого-небудь.
безме́жжя (підсил.) надзвичайна глибина, сила вияву чого-небудь.
безо́дня (підсил.) про дуже велику кількість, найвищий ступінь вияву чого-небудь.

безмежність

безмежний (ок. незмірінь і всі мож. пох. від)
безмір
Словник синонімів Караванського.