БЕЗМЕЖНИЙ — СИНОНІМІЯ

безме́жний про простір - який не має видимих меж

безбере́жний який не має берегів, меж, краю.
безконе́чний який не має видимих меж; безмежний.
безкра́йній те саме, що безкра́їй.
безкра́їй який не має видимих меж; безмежний, безконечний.
безкіне́чний (рідше) який не має ні початку, ні кінця.
неокра́їй (поет.) який не має видимих меж (про простір); безкра́їй 1, безме́жний 1.
нескінче́нний який не має видимих меж, дуже довгий.

безме́жний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття)

бездо́нний дуже глибокий.
безмі́рний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
незмі́рний дуже великий щодо сили вияву.
незмі́ряний те саме, що незмі́рний.
незміре́нний те саме, що незмі́рний.

безме́жний який не має видимих меж, дуже великий щодо розміру;

неогля́дний який не має видимих меж, дуже великий щодо розміру; неосяжний, неозорий.
неозо́рий якого не можна осягнути поглядом, дуже великий щодо розміру; неоглядний, неосяжний.
неозо́рний (рідше) те саме, що неозо́рий.
неося́жний який не має видимих меж, дуже великий щодо розміру; неоглядний, неозорий.

безме́жний який не має ніяких обмежень, не поставлений у жодні рамки

абсолю́тний необмежений.
безрозді́льний який не поділяється, не поділений ні з ким; повний, цілковитий.
необме́жений який не має обмежень, не поставлений ні в які рамки.
неподі́льний який повністю охоплює що-небудь; повний 4, відт.1.
по́вний нічим не обмежений.
цілкови́тий необмежений, нічим не зв'язаний.

безме́жний який не має обмежень, не поставлений ні в які рамки - про фізичні або духовні сили, можливості тощо

безкра́йній те саме, що безкра́їй.
безкра́їй нічим не обмежений.
невиче́рпний якого важко або неможливо вичерпати, витратити і т. ін.
незглиби́мий який не має меж; якого важко або неможливо вичерпати; дуже великий, безмежний, безмірний; невичерпний.
необме́жений який не має обмежень, не поставлений ні в які рамки.
широ́кий який має великий розмах, нічим не обмежений.

безме́жний який не має ні початку, ні кінця

безме́жний про почуття, враження і т. ін. - який досяг значного ступеня або виявляється з великою силою

бездо́нний (поет.) дуже сильний.
безконе́чний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкра́йній те саме, що безкра́їй.
безкра́їй надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкіне́чний (розм.) надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безмі́рний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безтя́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
безу́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
вели́кий значний глибиною, силою (про почуття, душевні переживання).
глибо́кий який досяг високого ступеня; сильний (про душевний стан, почуття і т. ін.).
го́стрий який надзвичайно сильно виявляється; сильний (про почуття).
незмі́рний дуже великий щодо сили вияву.
незмі́ряний те саме, що незмі́рний.
несамови́тий (підсил.) дуже сильний, значний силою свого вияву.
нестя́мний (підсил.) надзвичайно сильний; несамовитий.
си́льний інтенсивний, глибокий, значний за своєю напруженістю (про почуття, переживання, враження і т. ін.).
смерте́льний який досяг найвищого ступеня свого вияву; надзвичайно сильний.
страхі́тний (підсил. розм.) те саме, що страхітли́вий.
страхітли́вий (підсил. розм.) який значно перевищує звичайну міру, норму; дуже сильний, великий (про ступінь вияву, інтенсивності чого-небудь).
страше́зний (підсил. розм. рідше) те саме, що страше́нний.
страше́нний (підсил. розм.) надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.
страшни́й (підсил. розм.) дуже сильний ступенем вияву, прояву, в якому виявляється значна інтенсивність дії.
шале́ний (підсил.) дуже великий і сильний, що виходить за межі звичайного (про відчуття, почуття і т. ін.).

безмежний

безмежний гніт

безконечний

безмежність

безмежний (ок. незмірінь і всі мож. пох. від)

безмірний

безодній про небо

безмежний

недосяжний про небо

безмежний

незмірний

безмежний (незміренний.)

широкий світ

безмежний (простір)
великий (про права)
величезний (про популярність)
вільний (одяг)
далекосяжний (розголос)
крисатий (бриль)
крислатий (про крону дуба)
масовий (рух)
необмежений (про гласність)
розгорнутий (фронт)
розлогий (степ)
розтяжний (про поняття)
розширений (про нараду)
рясногранний (профіль)
численний (про родину)
щедрий (про натуру)

безграничний

безнемірний

трансцендентальний

безмежний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.