БЕЗБАРВНИЙ — СИНОНІМІЯ

безба́рвний який не має кольору, забарвлення

ахромати́чний який не розкладає променів світла на складові кольори; безколірний, безбарвний.
безко́лірний перев. у науковому стилі.
безкольоро́вий (рідше) який не має забарвлення.

безба́рвний який не має кольору, забарвлення - про очі, погляд

водя́вий який не має певного кольору; безбарвний.
водяни́стий те саме, що во́дявий.

безба́рвний який не має яскраво виявлених рис; нічим не примітний;

невира́зний який не має яскравих, виразних ознак, особливостей; який не виділяється чітко, яскраво.

безба́рвний позбавлений баррв

небарви́стий який не має кольору або не має виразних барв; безбарвний.

безба́рвний про думки або мову людини, про саму людину чи колектив, про мистецькі та наукові твори і т. ін. - позбавлений своєрідності й виразності, без живих, яскравих, індивідуальних рис

безкро́вний про художній твір, літературного героя тощо - не наповнений конкретним життям.
сухи́й про мову, стиль і т. ін. - без емоційних подробиць, неяскравий.

безба́рвний про очі, обличчя, голос і т. ін. - який не відображає внутрішніх якостей, переживань людини

дерев'я́ний про вираз обличчя, посмішку, голос - невиразний, позбавлений емоцій.
ри́б'ячий про очі, обличчя - невиразний, неяскравий.

безба́рвний (підсил.) який нічим не виділяється серед інших, не приваблює своїм виглядом

ми́ршавий (підсил. зневажл.) про людину.
неви́дний (розм.)
непрезента́бельний (книжн.) який не приваблює зовнішнім виглядом або чимось іншим.
неціка́вий (розм.)

безбарвний

не барвистий
не яскравий

безбарвний про життя

білий про вино

безбарвний

невиразний

невтральний стиль

безбарвний

непоказний

риб'ячий (П.) про серце

сивий обрій

сірий колір

безбарвний (степ)
безликий (хто)
мурий (про масть — ще)
одноманітний (про життя)
простий (чюд)
сивий (день)
сизий (з синявою)
тьмяний (про світло)
не яскравий
твір не ориґінальний
волос із сивиною

холодний

байдужий (П. (хто))
безбарвний
зимний (д.)
лід (у відносинах)
мертвий (про тіло)
одноманітний (про гру артиста)
стриманий (у стосунках)
сіверкий (вітер б. з.)
тверезий (про голову)
тьмяний (блиск)
не гріючий
про зброю не вогнепальний
промінь що не гріє
без вогню


Джерело:
Словник синонімів Караванського.