БАХКАТИ — СИНОНІМІЯ

ба́хкати (розм.) пити яку-небудь рідину без залишку або певну кількість її

випива́ти вживати алкогольні напої, мати схильність до них.
висмо́ктувати (розм.) повільно випивати.
виці́джувати поволі випивати (про напої).
відпива́ти випивати частину чого-небудь; надпивати.
надпива́ти випивати трохи, частину чого-небудь.
перепуска́ти (розм.) випивати певну кількість спиртного.
пригу́блювати (розм.) відпивати небагато (звичайно горілки, вина).
розпива́ти (розм.) випивати з ким-небудь з якоїсь нагоди певну кількість спиртного.

ба́хкати (розм.) ударяючи по чому-небудь, утворювати короткі уривчасті звуки, стукіт

ба́хати (рідше)
баба́хати (рідше)
баба́хкати (розм.)
бубни́ти (розм.)
бубоні́ти (розм.) дрібно.
га́хкати (розм.)
ге́пати (розм.)
грю́кати (підсил.)
гупоті́ти (підсил. розм.)
ко́втати (діал.)
лопота́ти видаючи глухі звуки.
лопоті́ти видаючи глухі звуки.
присту́кувати стукати розмірено або час від часу.
просту́кувати розміреним стуком перевіряти, досліджувати щось.
стугоні́ти (розм.) безперервно з великою силою.
стукота́ти (підсил.)
стукоті́ти (підсил.)
тара́хкати (розм.)
тараба́нити (підсил. розм.)
тарахкота́ти (підсил. розм.)
тарахкоті́ти (підсил. розм.)
токота́ти (діал.) часто й гучно стукати.
токоті́ти (діал.) часто й гучно стукати.
торо́хкати (розм.)
торохкота́ти (підсил. розм.) стукати з великою силою.
торохкоті́ти (підсил. розм.) стукати з великою силою.
тра́хкати (розм.)
трахкоті́ти (підсил. розм.)
ту́кати (розм.)
туту́кати (підсил. розм.)
тю́кати (розм.)
цо́кати чимсь металевим.

ба́хкати

ба́хкати

ба́хкати

стріляти

ухати

бахкати

хло́пати (затичка у пляшці)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.