АКТИВІЗУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

активізува́тися (перев. книжн.) ставати сильнішим, інтенсивнішим у своєму вияві

активізува́тися

активізуватися

о. підносити голову
ставати активнішим

Словник синонімів Караванського.