АКТИВНИЙ — СИНОНІМІЯ

акти́вний про людину - Який виявляє енергію, силу, завзяття; здатний до кипучої діяльності

бойови́й дуже енергійний, діяльний, активний.
дія́льний який виявляє енергію, силу, завзяття; здатний до кипучої діяльності.
енергі́йний який виражає діяльну силу, енергію, активність.
життєдія́льний який виявляє енергію, активність; здатний постійно діяти.
завзя́тий наполеглива, діяльна, працьовита людина.

активний

активний про участь

активний

динамічний

діяльний

активний
не інертний

діяти

енергійний

жвавий хто

діловий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.