АВТЕНТИЧНИЙ — СИНОНІМІЯ

автенти́чний (книжн.) не фальшивий або який не є копією чи підробкою чого-небудь

оригіна́льний який не є копією або підробкою чого-небудь.
су́тий (рідше)
щи́рий про метали та вироби з них.

автентичний документ

автентичний текст

автентичний

досвід про цитату

автентичний
незміне ний

ориґінальний текст

автентичний

оригінальний

подлиний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.