Дієприкметник — це форма дієслова, яка означає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? яке? які?
16206
слів знайдено
 • абсорбо́ваний
 • абши́тований
 • автентифіко́ваний
 • автоклаво́ваний
 • агаризо́ваний
 • ад'єктиво́ваний
 • адвербіалізо́ваний
 • анімізо́ваний
 • апробо́вуваний
 • арендо́ваний
 • атрофо́ваний
 • аутентифіко́ваний
 • ацетильо́ваний
 • багніто́ваний
 • базо́ваний
 • бала́каний