ІНТРОДУКОВАНИЙ — РИМУВАННЯ

 • сформульо́ваний
 • асоційо́ваний
 • відрахо́ваний
 • цілеспрямо́ваний
 • сертифіко́ваний
 • укомплекто́ваний
 • помірко́ваний
 • синтезо́ваний
 • дискваліфіко́ваний
 • відремонто́ваний
 • змонто́ваний
 • новозбудо́ваний
 • запатенто́ваний
 • орендо́ваний
 • травмо́ваний
 • обґрунто́ваний