ІНТРОДУКОВАНИЙ — РИМУВАННЯ

 • розрахо́ваний
 • реабіліто́ваний
 • мобілізо́ваний
 • арешто́ваний
 • зареєстро́ваний
 • номіно́ваний
 • ліквідо́ваний
 • прихо́ваний
 • зачаро́ваний
 • скасо́ваний
 • репресо́ваний
 • підпорядко́ваний
 • стурбо́ваний
 • перебудо́ваний
 • реалізо́ваний
 • роздрато́ваний