ЯРОВИЗАТОР — РИМУВАННЯ

 • імпера́тор
 • опера́тор
 • ідентифіка́тор
 • губерна́тор
 • організа́тор
 • сена́тор
 • терміна́тор
 • генера́тор
 • адміністра́тор
 • літера́тор
 • координа́тор
 • ініціа́тор
 • кіноопера́тор
 • генера́л-губерна́тор
 • індика́тор
 • дикта́тор