ЮРЛИВИЙ — РИМУВАННЯ

 • особли́вий
 • щасли́вий
 • важли́вий
 • вра́зли́вий
 • можли́вий
 • жахли́вий
 • си́вий
 • краси́вий
 • смі́ли́вий
 • справедли́вий
 • власти́вий
 • ми́лости́вий
 • бурхли́вий
 • правди́вий
 • вродли́вий
 • неможли́вий