УГОДОВАНОГО — РИМУВАННЯ

 • збудо́ваного
 • цивілізо́ваного
 • комбіно́ваного
 • запропоно́ваного
 • відпрацьо́ваного
 • несанкціоно́ваного
 • цілеспрямо́ваного
 • вбудо́ваного
 • зареєстро́ваного
 • збалансо́ваного
 • шано́ваного
 • поліро́ваного
 • орієнто́ваного
 • інтегро́ваного
 • опубліко́ваного
 • гаранто́ваного