УГОДОВАНОГО — РИМУВАННЯ

 • розташо́ваного
 • засно́ваного
 • автоматизо́ваного
 • організо́ваного
 • механізо́ваного
 • зруйно́ваного
 • централізо́ваного
 • фіксо́ваного
 • прихо́ваного
 • заплано́ваного
 • друко́ваного
 • спеціалізо́ваного
 • спрямо́ваного
 • побудо́ваного
 • керо́ваного
 • сформо́ваного