СИМПАТИЧНИЙ — РИМУВАННЯ

 • політи́чний
 • істори́чний
 • музи́чний
 • залізни́чний
 • меди́чний
 • енциклопеди́чний
 • юриди́чний
 • електри́чний
 • драмати́чний
 • класи́чний
 • фізи́чний
 • демократи́чний
 • туристи́чний
 • факти́чний
 • фантасти́чний
 • грома́дсько-політи́чний