СВІТ — РИМУВАННЯ

 • світ
 • робі́т
 • літ
 • пові́т
 • полі́т
 • ворі́т
 • кіт
 • звіт
 • Сміт
 • піт
 • приві́т
 • живі́т
 • запові́т
 • Кіт
 • зені́т
 • грані́т