ПРОПОЗИЦІЯ — РИМУВАННЯ

 • пози́ція
 • експеди́ція
 • компози́ція
 • тради́ція
 • пропози́ція
 • експози́ція
 • опози́ція
 • патри́ція
 • інквізи́ція
 • репети́ція
 • пети́ція
 • юсти́ція
 • інвести́ція
 • еруди́ція
 • диспози́ція
 • декомпози́ція