ПОПЕРЕКАЗУВАТИ — РИМУВАННЯ

 • пока́зувати
 • розка́зувати
 • вка́зувати
 • розв'я́зувати
 • нака́зувати
 • вика́зувати
 • перека́зувати
 • пов'я́зувати
 • зв'я́зувати
 • нав'я́зувати
 • прока́зувати
 • зав'я́зувати
 • прив'я́зувати
 • дока́зувати
 • перев'я́зувати
 • підка́зувати