ПОДЕСЯТЕРЯТИСЯ — РИМУВАННЯ

 • забра́тися
 • піддава́тися
 • забира́тися
 • просува́тися
 • підготува́тися
 • керува́тися
 • рахува́тися
 • захова́тися
 • перейма́тися
 • спостеріга́тися
 • поча́тися
 • відда́тися
 • підійма́тися
 • підда́тися
 • спира́тися
 • помилува́тися