ПОДЕСЯТЕРЯТИСЯ — РИМУВАННЯ

 • усміха́тися
 • зва́тися
 • іменува́тися
 • балотува́тися
 • з'єдна́тися
 • надава́тися
 • віддаля́тися
 • поклоня́тися
 • випуска́тися
 • цілува́тися
 • розрахува́тися
 • стара́тися
 • показа́тися
 • відбива́тися
 • продава́тися
 • коха́тися