ПОДЕСЯТЕРЯТИСЯ — РИМУВАННЯ

 • смія́тися
 • зда́тися
 • приєдна́тися
 • зустріча́тися
 • здава́тися
 • спілкува́тися
 • з'явля́тися
 • розібра́тися
 • зайня́тися
 • відбува́тися
 • зверта́тися
 • спереча́тися
 • навча́тися
 • збира́тися
 • хова́тися
 • сумніва́тися