ПОГАНЬ — РИМУВАННЯ

 • пита́нь
 • завда́нь
 • знань
 • змага́нь
 • вида́нь
 • відста́нь
 • оповіда́нь
 • міркува́нь
 • колива́нь
 • запита́нь
 • рівня́нь
 • стражда́нь
 • погля́нь
 • глянь
 • Брета́нь
 • формува́нь