ОСВІЧЕНИЙ — РИМУВАННЯ

 • пригні́чений
 • осві́чений
 • помі́чений
 • відмі́чений
 • намі́чений
 • мі́чений
 • скалі́чений
 • зні́чений
 • покалі́чений
 • пересі́чений
 • посі́чений
 • розсі́чений
 • непомі́чений
 • неосві́чений
 • усі́чений
 • підсві́чений