ОБСМАЖУВАТИСЯ — РИМУВАННЯ

 • заванта́жуватися
 • зобра́жуватися
 • зва́жуватися
 • нава́жуватися
 • висна́жуватися
 • розванта́жуватися
 • відобра́жуватися
 • врівнова́жуватися
 • переванта́жуватися
 • виванта́жуватися
 • наванта́жуватися
 • обтя́жуватися
 • відванта́жуватися
 • дованта́жуватися
 • відва́жуватися
 • перева́жуватися