НЕВАЖНО — РИМУВАННЯ

 • перева́жно
 • ува́жно
 • пова́жно
 • неува́жно
 • легкова́жно
 • відва́жно
 • протя́жно
 • ва́жно
 • розва́жно
 • звитя́жно
 • нерозва́жно
 • недося́жно
 • нева́жно
 • неося́жно
 • одва́жно
 • дося́жно