НАМУЧИТИСЯ — РИМУВАННЯ

 • му́читися
 • пому́читися
 • му́читеся
 • бундю́читися
 • відму́читися
 • пиндю́читися
 • розлу́читеся
 • наму́читися
 • попому́читися
 • прому́читися
 • пору́читеся
 • прилу́читеся
 • зму́читися
 • напиндю́читися
 • бундю́читеся
 • долу́читеся