КУЛЬТУРНИЙ — РИМУВАННЯ

 • культу́рний
 • літерату́рний
 • архітекту́рний
 • структу́рний
 • виноку́рний
 • скульпту́рний
 • істо́рико-культу́рний
 • температу́рний
 • мініатю́рний
 • номенклату́рний
 • фігу́рний
 • пурпу́рний
 • безжу́рний
 • авантю́рний
 • лазу́рний
 • червонофігу́рний