ДЕСТРУКТИВНИЙ — РИМУВАННЯ

 • адміністрати́вний
 • ди́вний
 • акти́вний
 • спорти́вний
 • позити́вний
 • негати́вний
 • ефекти́вний
 • операти́вний
 • альтернати́вний
 • маси́вний
 • реакти́вний
 • інтенси́вний
 • колекти́вний
 • нормати́вний
 • прогреси́вний
 • декорати́вний