ГЕРМЕТИЧНО — РИМУВАННЯ

 • практи́чно
 • факти́чно
 • автомати́чно
 • істори́чно
 • фізи́чно
 • періоди́чно
 • категори́чно
 • теорети́чно
 • блискави́чно
 • незви́чно
 • скепти́чно
 • політи́чно
 • системати́чно
 • крити́чно
 • зви́чно
 • юриди́чно