ВИНОКУРНА — РИМУВАННЯ

 • літерату́рна
 • скульпту́рна
 • культу́рна
 • Сату́рна
 • структу́рна
 • архітекту́рна
 • мініатю́рна
 • у́рна
 • температу́рна
 • фігу́рна
 • ажу́рна
 • істо́рико-культу́рна
 • етнокульту́рна
 • пурпу́рна
 • націона́льно-культу́рна
 • авантю́рна