ВИВАЖУВАТИ — РИМУВАННЯ

 • заванта́жувати
 • зобра́жувати
 • обтя́жувати
 • зва́жувати
 • розванта́жувати
 • виванта́жувати
 • висна́жувати
 • переванта́жувати
 • наванта́жувати
 • відобра́жувати
 • заува́жувати
 • підва́жувати
 • вива́жувати
 • завва́жувати
 • відванта́жувати
 • врівнова́жувати