АКТИВНА — РИМУВАННЯ

 • адміністрати́вна
 • ди́вна
 • спорти́вна
 • акти́вна
 • ефекти́вна
 • декорати́вна
 • операти́вна
 • позити́вна
 • альтернати́вна
 • колекти́вна
 • консервати́вна
 • негати́вна
 • маси́вна
 • прогреси́вна
 • інтеракти́вна
 • федерати́вна