АГАРИЗОВАНИЙ — РИМУВАННЯ

 • налашто́ваний
 • ілюстро́ваний
 • схо́ваний
 • механізо́ваний
 • муро́ваний
 • пристосо́ваний
 • подаро́ваний
 • короно́ваний
 • пілото́ваний
 • розформо́ваний
 • захо́ваний
 • фіксо́ваний
 • започатко́ваний
 • обдаро́ваний
 • реорганізо́ваний
 • врято́ваний