АВАНТЮРНІСТЬ — РИМУВАННЯ

 • культу́рність
 • структу́рність
 • безжу́рність
 • мініатю́рність
 • некульту́рність
 • сумбу́рність
 • авантю́рність
 • скульпту́рність
 • літерату́рність
 • безкульту́рність
 • ажу́рність
 • стату́рність
 • браву́рність
 • фігу́рність
 • карикату́рність
 • безцензу́рність