АБСТРАГОВАНІСТЬ — РИМУВАННЯ

 • заборго́ваність
 • спрямо́ваність
 • стурбо́ваність
 • обґрунто́ваність
 • керо́ваність
 • обдаро́ваність
 • цілеспрямо́ваність
 • підпорядко́ваність
 • пристосо́ваність
 • організо́ваність
 • помірко́ваність
 • ізольо́ваність
 • згурто́ваність
 • поінформо́ваність
 • збалансо́ваність
 • впорядко́ваність