НОМ — РИМУВАННЯ

 • цілко́м
 • альбо́м
 • Том
 • шля́хо́м
 • шляхо́м
 • загало́м
 • столо́м
 • джерело́м
 • том
 • бра́том
 • село́м
 • керівнико́м
 • вікно́м
 • слі́до́м
 • дипло́м
 • судо́м