ҐВАЛТОВНО — МОРФЕМІКА

ґвалто́вно — /ґвалт/о́в+н+о

ґвалт — корінь.
ов — суфікс.
н — суфікс.
о — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.